skola1

skola1

Događanja...

1
2

Dobro došli u našu

školu!

       PŠ Plešivica jedna je od osam područnih škola Ljubo Babić Jastrebarsko.

      Opća pučka škola na Plešivici započela je s radom 1866., a školska zgrada izgrađena je 1870. godine.

      Nakon potresa 28. listopada 2006. godine, škola je zatvorena, a nastava se do obnove zgrade, odvijala u društvenom domu u Prilipju.

     Škola je ponovo otvorena na prigodnoj svečanosti 6. rujna 2010. godine.